Дентален център "Медстом" е един от първите дентални центрове в България, основан през 2001 година. През всичките тези години нашият висококвалифициран екип помага на стотици пациенти. Името "Медстом" е гаранция за добро обслужване и висококачествени грижи в областта на денталното здраве. Благодарение на множеството ни пациенти, техните препоръки и съвети, ние разширихме дейността си, откривайки втори дентален център "Медстом".
При нас всеки пациент може да разчита на индивидуален подход, изключителна професионална и експертна грижа.
Специалистите в клиники "Медстом" изготвят подробен финансово-лечебен план, след комплексно диагностициране.
В нашите клиники разполагаме с апаратура и обурудване, отговарящи на най-високите стандарти за качество. Ние работим с висококачествени материали на водещи световни производители, формираме затворен цикъл на диагностика и лечение, посредством собствена рентгенова лаборатория и партньорски отношения с едни от водещите зъботехнически лаборатории в София.
За нашите пациенти постоянно допълваме и обогатяваме гамата от предлаганите дентални услуги, защото ние знаем, че оралното здраве и общото здраве са неразривно свързани.


ISO 9001:2008


Денталени центърове "Медстом" са оценени и одобрени за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 І ЕN ISO 9001:2008 І БДС ЕN ISO 9001:2008. Обхватът на стандарта ISO 9001:2008 е: „Цялостно дентално обслужване, включително: профилактично, консервативно и терапевтично лечение; естетично зъболечение; детско зъболечение; ортопедично обслужване (протезиране и фасетиране); ортодонтия; лицево-челюстна и орална хирургия; парадонтология; дентална имплантология; физиотерапия; дентални-дигитални рентгенови снимки.“ Ползата от ISO 9001:2000 е, че се поддържа постоянно качество на здравните услуги, непрекъснато прилагане на добри практики, най-добри грижи за пациентите и международно признание за модела на управление на клиники „МЕДСТОМ“. Стандартът ISO 9001:2008 е „Система за управление на качеството”, която включва изисквания за управление, които задължават съответната институция или организация да се фокусира върху изискванията на клиента, управлението на процесите и непрекъснатото усъвършенстване на дейностите. Целта на стандарта е да подкрепи организациите в стремежа им за управление на качеството, което означава, че те трябва да задоволяват изискванията за качество, да спазват нормативните изисквания, да повишават удовлетвореността на клиентите и непрекъснато да подобряват дейността си.