Доц. д-р Николета Маркова завършва с отличен успех стоматология през 1993 г. във Факултета по дентална медицина към МА – София, с придобита квалификация „Магистър по стоматология”.

Професионален опит:
1994 г. – Асистент в катедра по „Детска стоматолотия” , Стоматологичен факултет – Медицински университет, София
1997 г. – Старши асистент по „Детска стоматолотия” , Стоматологичен факултет – Медицински университет , София
1997 г. – придобива специалност „Детска стоматология”
2000 г. – главен асистент в катедра „Детска стоматология” Стоматологичен факултет – Медицински университет, София
2005 г. – придобива специалност „Обща стоматология”
2005 г. – придобива научна степен „Доктор”
2006 г. – придобива научно звание „Доцент” към катедра „ Консервативно зъболечение, пародонтология, детска стоматология, орална хигиена и ПОСЗ” Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Варна
2009 г. – създател и ръководител на катедра „ Консервативно зъболечение и детска дентална медицина” Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Варна
2010 г.-2014 г. – Председател на Общото събрание на Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Варна
2013 г. – създател и ръководител на катедра „Детска дентална медицина”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Варна
2014 г. – член на Комисията по информация и редакционната колегия към БЗС
2014 г. – Председател на „Сдружение на френско-говорящите стоматолози в България”

Специализации в чужбина:
01.11.1993 г.–28.02.1994 г. – специализация в Стоматологичен факултет, Сиена, Италия
01.11.1994 г.–01.12.1994 г. – специализация в Стоматологичен факултет „Париж VII”, Франция
01.04.1997 г.–01.05. 1997 г. – специализация в Стоматологичен факултет , Бордо, Франция
15.09.1997 г.-15.03. 1998 г. – асистент в Катедра „Детска стоматология” в Стоматологичен факултет, Бордо, Франция
01.06.1998 г.–01.08.1998 г. – специализация в Стоматологичен факултет , Бордо, Франция, съавтор на Ръководство по детска стоматология за френски студенти
05.01.1999 г.–28.02.1999 г. – Visiting professor в Катедра „Детска стоматология” – „Kriser College”, Ню Йорк, САЩ
Изнася лекции на специализанти на тема „Кариес на ранното детство”
15.01.2000 г.–15.02.2000 г. – специализация в Катедра „Детска стоматология”, Стоматологичен факултет „Париж V”, Франция
1996 г.–2001 г. – Член на международната асоциация на френскоговорящите зъбжлекари (GADEF)
1996 г.–2006 г. – Член на колаборационния център на СЗО, участия в срещи на СЗО.

Научни изследвания, публикации:
Над 50 публикации, вкл. и в чужбина
2001 г. – международна грамота за дизайн на профилактичен проект, 18 конгрес на Международната асоциация на детските стоматолози, Париж 2001 г.
2003 г. – монография „Кариес на ранното детство” („Caries infantiae”), 182 стр.
2005 г. – съавторство в учебник по Детска дентална медицина
2012 г. – ръководител екип за провеждане на епидемиологичните проучвания в Североизточна България към Националната програма за профилактика на денталните заболявания при деца от три възрастови групи, финансиран от МЗ.
От 2000 г. до 2014 г. – автор на над 30 научно-популярни публикации и участия в национални медии по проблеми свързани с профилактиката и лечението на деца, страдащи от различни дентални заболявания.

Многобройни приноси, свързани със създаване и прилагане на индивидуални профилактични програми, модел за оценка на риска и лечението на деца с кариес на ранното детство.

Основни теми на научните изследвания:
- Кариес на ранното детство
- Епидемиология на денталните заболявания
- Профилактика на денталните заболявания
- Клинични изпитания на зъбни пасти
- Лечение на деца под обща анестезия

Членство в научни организации:
Български зъболекарски съюз, член на информационната комисия към БЗС
Световна организация на стоматолозите (FDI)
Балканско стоматологично дружество (BaSS)

Участия в конгреси, конференции и симпозиуми у нас и в чужбина:
1996 г. – 1-ви Конгрес на BaSS, Солун, Гърция
1996 г. – 3-ти Конгрес на EAPD, Брюж, Белгия
1996 г. – Асамблея на IMAB, Варна
1998 г. – 3- ти Конгрес на BaSS, София
1999 г. – 4-ти конгрес на BaSS, Истамбул, Турция
2000 г. – 5-ти Конгрес на BaSS, Солун, Гърция
>2000 г. – Световен конгрес на FDI, Париж, Франция
2001 г. – 6-ти Конгрес на BaSS, Букурещ, Румъния
2001 г. – 18-ти Конгрес на IAPD, Париж, Франция
2001 г. – Световен конгрес на FDI, Куала Лумпур, Малайзия
2001 г. – 18-ти конгрес на БНСД, София
2002 г. – 7-ми Конгрес на BaSS, Кушадасъ, Турция
2002 г. – Световен конгрес на FDI, Виена, Австрия
2002 г. – 60 годишншна на Стоматологичен факултет, София
2004 г. – 9-ти Конгрес на BaSS, Охрид, Македония
2005 г. – 10-ти Конгрес на BaSS, Букурещ, Румъния
2007 г. – Международен конгрес на IMAB, Варна
2012 г. – Конгрес на БЗС, Бургас
2014 г. – 19-ти Конгрес на BaSS, Белград, Сърбия
2014 г. – Международен конгрес на IMAB, Варна

За да научите повече за детската стоматология, натиснете ТУК