Д-р Мунир Ондос започва висшето си образование през 2002 г. във Факултета по дентална медицина към Медицинския Университет – София и през 2008 г. придобива специалност магистър по дентална медицина.

От 2009 г. до 2012 г. специализира орална хирургия в катедрата по орална и лицево-челюстната хирургия – МА София.Още през 2008 г. д-р Ондос започва частната си практика в денталната клиника „Медстом” и паралелно с това продължава следдипломната си квалификация, посещавайки специализирани курсове на български и световноизвестни лектори в областта на Оралната хирургия, Протетична и Естетична стоматология.

ЛЕКЦИИ В ОБЛАСТТА НА ОРАЛНАТА ХИРУРГИЯ:

2008 – Усложнения при местно обезболяване в лицево-челюстна област;

2008 – Зъбопротезна Имплантология при академик проф. Д-р Николай Попов;

2009 – Одонтогенни и неодонтогенни кисти на челюстите;

2010 – Хирургичното лечение на пародонталните заболявания;

2010 – Заболявания на Темпоромандибуларните стави;

2011 – Медикаментозно лечение на възпалителните заболявания в ЛЧО;

Д-р Мунир Ондос представя в Катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия към МА – София, разработената си презентация на тема „Специфични заболявания в лицево-челюстната област”.

ЛЕКЦИИ И КУРСОВЕ В ОБЛАСТТА НА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ЕСТЕТИКА:

2008 – Работа с ендодонтска система Protaper – за ръчна и машинна обработка на канали и релечение;

2012 – Керамични фасети: Съвременното решение при единични възстановявания във фронталния участък. Д-р Стефан Куби – Франция;

2013 – Биологично ориентирана препарационна техника (БОПТ): нов подход за протетично възстановяване на зъби със здрав пародонт. Д-р Игнацио Лои – Италия;

2013 – Постигане на перфектни резултати при директни композитни възстановявания;

2013 – Лазерите в денталната медицина. Доц. Методи Абаджиев – България;

2013 – Адхезивни естетични възстановявания. Д-р Джакомо Понджоне – Италия;

2013 – Курс за поставяне на компютърна анестезия с апаратура STA.

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ:

2012 – София дентален митинг 2012;

2013 – Международен конгрес Colloquium Dental Brescia (Италия) за естетична и протетична дентална медицина;

2013 – София дентал митинг 2013;

Член е на Българския зъболекарски съюз.

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Функционално и естетично възстановяване на горна челюст с МКК

Естетично възстановяване на зъб 23 с керамична
фасетка

Естетично възстановяване на фронта с МКК