Д-р Димитринка Рускова е завършила стоматология през 1993 година във Факултета по дентална медицина към МА – София, а през 2000 година придобива специалност Орална хирургия.

Взема участие в множество национални и международни семинари, симпозиуми и конгреси..
- Сертификат за участие в лекционния курс „Съвременна Ендодонтия”, част от програмата за следдипломно обучение “The Green Circle” – Септември 2009г.,
- Сертификат за участие в семинар на тема „Изследване на пациенти и планиране на лечението в денталната имплантология – клинични и практични методи” – Октомври 2009г.,
- Сертификат за участие в семинар на тема „Керамични фрактури: причини, клинични и клинико-лабораторни методи за тяхното коригиране” – Април 2010г.,
- Посетила е Sofia Dental Meeting – Септември 2010г.,
- Участие в Second International Scientific Congress of BgDSA “Science and Art in Prosthetics and Endodontics” – Октомври 2010г.,
- Сертификат за обучение в The Latest Technological Standards in the Treatment of Periodontal Diseases Clinical Studies към Swiss Dental Academy – Ноември 2010г.,
- Посетила е Sofia Dental Meeting – Септември 2011г.,
- Участие в Международен научен конгрес на Столична районна колегия на Български зъболекарски съюз – Октомври 2011г.,
- Участие в VI Конгрес по възстановителна дентална медицина – Октомври 2011г., гр. Пловдив,
- Сертификат за участие в клиничен семинар на тема „Фуркационни пародонтални увреждания. Техники на елиминиране на фуркационните пародонтални дефекти” – Ноември 2013г.,
- Участие в курс за работа със STRAUMANN® Membra Gel™ – Ноември 2011г., - Сертификат за участие в семинар на тема „Прелекуване в ендодонтията – лечебни възможности и перспективи на ендодонтски лекуваните зъби” – Февруари 2013г.,
- Сертификат за участие в клиничен семинар на тема „Радиксдентална хирургия при хронични периатикални периодонтити и фрактури на зъбните корени” и „Усложнения при местно обезболяване – причини, клиника, профилактика и поведение на стоматолога” – Март 2013г.,
- Сертификат за участие в семинар на тема „Артикулатори и лицеви дъги: защо, кога и как?” – Февруари 2013г.,
- Сертификат за участие в семинар на тема „Травма от оклузия. Диагностика и принципи на лечение” – Март 2013г.,
- Участие в Международен Форум по Превантивна Дентална Медицина – Март 2013 г.,
- Участие в International Sofia Dental Meeting – Октомври 2013 г.;
- Участие в Дни на протетиката - март 2014 г.;
- Участие в Четвърти Научен Конгрес на СРК на БЗС – ноември 2014 г.;
- Естетиката: правилния път в модерната възстановителна дентална медицина – проф. Симоне Грандини, февруари 2015 г.;
- Участие в теоретико-практически курс на тема: Естетични решения с порцеланови фасети - планиране и пълен клиничен протоколна изработка – д-р Георги Илиев, май 2015 г.;
- Участие в семинар на тема: Нови минимално инванзивни концепции за протетична реставрация, муко-гингивална хирургия, CAD/CAM - Лектор: Проф. Жан-Франсоа Ласер, май 2015 г.;
- Участие в семинар на тема: Новости в детската дентална медицина - Лектор: Проф. Жан-Франсоа Ласер, май 2015 г.;

Освен това взима участие в множество лекции и практически курсове на международни експерти:
- „Как да постигнем предвидими клинични резултати с новите изцяло керамични конструкции” – проф. Еделхоф (Германия);
- „Лечение на оклузалните парафункции с адхезивни техники” – проф. Д’арканджело (Италия);
- „3D ендодонтията: концепция и техники” – проф. Гамбарини (Италия);
- „Директни фасети от фотокомпозит. Лицевият анализ – ключ към успеха при директните възстановявания с предвидим резултат” – Д-р Бахман (Швейцария);
- „Ендо Експрес – сигурност и резултати в ендодонтията” – Д-р Султан (Франция);
- „Възможности и ограничения на съвременната ендодонтия” – Д-р Питър Кифнер (Германия);
- „Как да се диагностицира и лекува кариес при малки деца” – Д-р Сохоел (Норвегия);
- „Анестезията в стоматологията по време на бременност” – Д-р Гугутков (България);
- „Най-често предлаганите антибиотици за лечение на оралните заболявания” – Доц. Петров (България);
- „Изработване на стратегия и избягване на капаните в оралната хирургия” – Д-р Троедан (Австрия);
- „Биологично ориентирана препарационна техника (БОПТ): Нов подход за протетично възстановяване на зъби със здрав пародонт” – Д-р Лои (Италия);
- „Подобряване на комуникацията зъболекар/зъботехник за оптимален дизайн на усмивката при керамичните възстановявания” – Д-р Коучман (Бразилия).

Член е на Българския зъболекарски съюз.