СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

В ОБЛАСТТА НА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ И ЗЪБОПРОТЕЗНА ИМПЛАНТАЦИЯ С ПЛАСТИКА
1997 - Практически курс по имплантационна система – IMZ, Германия
2001 - Семинар по хирургични методи при имплантация
2002 - Практичски курс по интраосални винтови имплантати – Акад. Проф. Н. Попов
2003 - Хирургични и протетични методи при имплантационна система 3I
2004 - Естетични методи на лечение в пародонтологията и имплантологията
2005 - Зъбна имплантология с висока степен на трудност
2005 - Съвременна концепция за костозаместването
2006 - Хирургични и протетични методи при имплантационна система ANKYLOS
2007 - Формулата на успехи при имплантационна система ANKYLOS
2007 - Коренови заместващи - rootreplica
2009 - Адекватна хирургия при полуретинирани и ретинирани мъдреци
2009 - Основни стъпки за успешна имплантология
2009 - Протетични методи при имплантационна система – Alpha Bio
2010 - Практически курс по имплантационна система – I-Fix, Италия
2011 - Нова костнозамесваща мембрана - гел на Shtaumann
2011 - Съвременна зъбопротезна имплантология и пародонтология – Shtaumann
2012 - Хирургични и протетични методи при имплантационна система – Osstem
2012 - Базални импланти с незабавно (имедиантно) натоварване – Prof. Ide
2013 - Подобряване на стабилността при използване на мини импланти
2013 - Предизвикателствата на съвременната имплантология
2013 - Костна регенерация при имплантологични операции
2016 - теоретичен и практичен курс по система NEOBIOTECH -Ю.Кореа лектор:Young Heo, Course Director
2016 - теоретичен и практичен курс по система NEOBIOTECH София Young-Ku, Heo
2016 - Теоретичен и практичен курс по имплантология - Австрия проф.IDe
2017 - Masterclass Immediate Loading - Prof. Dr. D. Ihde

   

В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ
2007 - Практически курс по керамични вставки и фасети – доц. Кисов
2008 - Възможности на съвременната козметична хирургия в областта на лицето
2010 - Лицева естетика на усмивка
2010 - Практически курс по ботокс и филери в лицева област
2012 - Директно композитно фасетиране (Componeer)
2014 - Практичен курс по естетични решения с порцеланови фасети с планиране
2014 - Пратически курс естетични решения с порцеланови фасети – планиране и пълен клиничен протокол на изработка
2015 - Теоретичен и практически курс на тема „Лингвална ортодонтия“ - Лектор: Рафи Романо

В ОБЛАСТТА НА ОРТОДОНТИЯ
2014 - Основи на фиксираната техника - I ниво
2014 - Основи на фиксираната техника - II ниво
2015 - Основи на фиксираната техника - III ниво
2015 - Основи на фиксираната техника - IV ниво
2015 - Теоретичен и практически курс на тема „Лингвална ортодонтия“ - Лектор: Рафи Романо
2015 - Специфични асапекти в ортодонтско лечение при възрастни - проф. Диетмар Сегнер и др. Дагмар Ибе - Германия
2016 - Практичен курс на фиксирана техника на DAEMON SYSTEM - др.Галина Настева-Димова

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ:
1997 - 2-ри конгрес на балканско стоматологично общество – Yugoslvia
2002 - 7-ми конгрес на балканско стоматологично общество – Kusadasi, Turkey
2006 - Втори международен конгрес по “Орална имплантология” ICOI
2007 - 12-ри конгрес на балканско стоматологично общество – Istanbul, Turkey
2008 - Дентален семинар, организиран от Сдружение на българските зъболекари
2009 - Международен конгрес по “Орална имплантология” ICOI
2010 - София дентален митинг 2010
2010 - Трети международен конгрес по “Орална имплантология” ICOI
2011 - Национален конгрес по лицево-челюстна и орална хирургия с международно участие
2011 - Конгрес на международна конвенция на напреднала стоматология” ICAD
2012 - Международен конгрес по “Орална имплантология” ICOI
2013 - София дентален митинг 2013
2013 - Международен конгрес по “Орална имплантология” ICOI
2013 - Международен колоквиум по естетична стоматология – Италия
2014 - София дентален митинг 2014
2014 - Колоквиум за зъболекари и зъботехници
2015 - Симпозиум-Имплантология 2015-съвременни концепции,тенденции и клиничен подход
2015 - XIV Конгрес „CAD/CAM –Имплантология-Естетика“- БАЕС
2015 - 8-ми международен симпозиум "Софиа Дентал Митинг"
2015 - Семинар за развитие на маркетинга на дентална практика - Еманиела Роси
2016 - Участие в юбилейна научна сесия на Българската асоциация по орална имплантология
2016 - Участие в международен симпозиум в Южна Корея
2016 - Участие в международен симпозиум в София - Young-Ku, Heo

Член е на Българския зъболекарски съюз, Сдружението на Българските Стоматолози, Българска асоциация по орална имплантология

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Естетично възстановяване на горни фронтални зъби с циркониеви коронки

Естетично възстановяване на горни фронтални зъби с циркониеви коронки

Едноетапно поставяне на титанови импланти на горна челюст във фронтален участък

Едноетапно поставяне на титанови импланти на горна челюст двустранно в дистален участък

Едноетапно поставяне на минидентални импланти за фиксиране на долна протеза при атрофия на долна челюст

Двуетапно поставяне на титанов имплант при загуба на един зъб

Двуетапно имплантиране в горна челюст

Имплантиране в горна фронтална зона

Двуетапнно имплантиране нацяла
долна и горна челюст

Базални импланти на цяла долна челюст и заден участък на горна челюст

Импланти в естетична зона

Имедиатно имплантиране в заден участък