Уважаеми пациенти, информираме Ви, че обновената Клиника Медстом М, бул. "Ст. Стамболов" №6
възстановява своята дейност от 05.03.2018 г. Екипът ви очаква !


Клиника Медстом
Гр. София 1000, Бул. "Княз Александър Дондуков" №26 А
Тел./факс: +359 2 981 00 00; Мобилен: +359 896 693 220;
Е-mail: information@medstom.com

Клиника Медстом М
Гр. София 1000, Бул. "Стефан Стамболов" №6, ет. 1
Тел.:/факс: +359 2 988 97 77; Мобилен: +359 895 07 17 17;
Е-mail: information@medstom.com


   За безплатен преглед и консултация при имплантолог - телефон: 088 972 03 75


ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Клиника Медстом

понеделник – петък : 08 00 ч. – 20 00 ч.
събота: 10 00 ч. – 18 00 ч.
неделя: почивен ден

РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ
понеделник – петък: 08 00 ч. – 20 00 ч.
събота: 10 00 ч. – 16 00 ч.
неделя: почивен ден

Клиниката работи с НЗОК !

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Клиника Медстом М

понеделник – петък : 10 00 ч. – 18 00 ч.
събота: почивен ден
неделя: почивен ден

РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ
понеделник – петък : 10 00 ч. – 18 00 ч.
събота: почивен ден
неделя: почивен ден