Д-р Теолина Балева завършва магистър по дентална медицина във Факултет по дентална медицина към Медицинския университет в гр. Пловдив през 2016 г.
По време на обучението си взема участие в специализирани лекционни курсове по ендодонтия,имплантология:


• Курс“3D хирургия в имплантологията.Нови техники за аугментация на челюстите.“ФДМ-Пловдив, проф.Кисов


• Курс“New techniques for improved Niti rotary instrumentation and obturation.Endodontic Treartment,retreatment and implants”


• Курс“Съвременна машинна обработка на ендодонтското пространство.Ефективни технологии за постигане на предвидими резултати.“


• „4-ти национален ендодонтски форум Пловдив,4-6 ноември, 2016 г., ФДМ Пловдив“


• „Ден на имплантологията на столична районна колегия на Българския зъболекарски съюз.“11.03.2017 г., гр.София


От 2017 г. работи в дентална клиника Медстом като дентален лекар.

Член на Българския зъболекарски съюз.