Д-р Велина Чанкова завършва Факултета по Дентална медицина, Медицински университет София през 2015 г. През годините на обучение преминава лекционни курсове в областта на пародонтологията, орална хирургия, терапевтична стоматология, ендодонтия, протетична стоматология, спешна стоматология. По време на следването си е посещавала кръжок за Приложението на лазерите в денталната медицина и кръжок по Имплантология.

През 2014г.започва дентална практика в дентални клиники Медстом. За своето развитие посещава множество курсове, лекции и семинари:

- Second Congress of BgDSA “Science and Art in prosthetics and endodontics´Sofia 16-17 october 2010;
- Участие в Международен научен конгрес на Столична районна колегия на Българския зъболекарски съюз 15-16 октомври 2011;
- Educational Programs for dentists presents workshop 03 march 2012“ Adhesive technologies:contemporary overview and standing„ Lector:Petar Duchev;
- „70 години Висше образование по дентална медицина в България“, Център за допълнително обучение, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет София, 11. 2012 г.;
- Втори научен конгрес на СРК на БЗС София, 13-14.11.2012 г.;
- Трети научен конгрес на СРК на БЗС София, 23-24.11.2013 г.;
- Лекция на тема: "Усложнени перфорации на кореновия канал и фуркацията. Избор на лечебен протокол и анализ на клинични случаи", д-р Елка Радеа;
- Sofia Dental Meeting 3-6 октомври 2013 г.;
- Sofia Dental Meeting 2-5октомври 2014г.;
- Sofia Dental Meeting 1-4октомври 2015г.;
- Лекционен курс на тема „Ендодонтски предизвикателства с д-р Марга Рий и д-р Ян Бергманс“, Интер Експо Център София 07.03.2015 г.;
- “Advanced biological and technological concepts in modern endodontics”, Dr. Gilberto Debelian, DMD,PhD;
- „Естетиката:вечният стремеж към съвършенството в съвременната дентална медицина .Лесният път към успеха!“ , Д-р Силвия Димитрова;

Член на Българския зъболекарски съюз.