Доктор Халед Мели започва висшето си образование във факултета по дентална медицина Мармара, Истанбул, Турция. Завършва образованието си в Медицински Университет - София през 2000 г. Придобива специалност Магистър Дентална Стоматология. От 2007г. до 2011г. специалззира Орална Хирургия в катедра Орална и Лицево- Челюстна Хирургия към МУ София. През 2007г. започва практиката си в клиника Медстом и продължава следдипломната си квалификация, посещавайки курсове на български и чуждестранни лектори в терапевтична, протертична и хирургична стоматология.

- От 2011 до 2015 г. – придобива специалност по ЛЧХ – Сирия,в министерството на здравеопазването и претежава диплома – Сирийския борд
- През 2008 г. Курс по имплантология със система Strauman
- През 2009 г. Курс по имплантология със система Ankylos и Endure
- Практически курс през 2012 г. по система DIO
- Използване на костно-заместващи материали и Bone Splitting
- Лекция по „Медикаментозното лечение на възпалитените прицеси в ЛЧХ“
- Заболяване на ТМС
- Заболяване на слюнчените жлези
- Хирургично лечение на пародонтални заболявания
- Курс за ръчно и машинно изработване на канали по система Protaper
- Курс по керамични фасети: проф. Кисов
- Участва в Sofia Dentak Meeting през 2008, 2009, 2010, 2011 година

Член на Българския зъболекарски съюз.