Д-р Даниела Михайлова завършва Факултета по Дентална медицина, Медицински университет София през 2015 г. (седма в курса по успех ).

По време на обучението си преминава лекционни курсове в областта на детската дентална медицина, пародонтология, орална хирургия, терапевтична стоматология, ендодонтско лечение, физиотерапия ( електроодонтодиагностика, йонофореза, фонофореза, лазер ), протетична стоматология, спешна стоматология. По време на следването си е посещавала кръжок за Приложението на лазерите в денталната медицина и кръжок по Имплантология.

През 2015г. започва дентална практика в дентални клиники Медстом. За своето развитие посещава множество курсове, лекции и семинари:
- „70 години Висше образование по дентална медицина в България“, Център за допълнително обучение, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет София, 11. 2012 г.;
- приложение на биокерамичните сийлъри , биодентин , MTA в ендодонтията - доц. д-р Георги Томов;
- лекция на тема „Иригационен протокол в Ендодонтията” – доц. д-р Георги Томов;
- лекция на тема „Естетика при фронтални зъби с двуслойна двустъпкова техника“ - д-р Дидие Диечи, Швейцария;
- лекция на тема „Биомиметичен подход при консервативните възстановявания„ - проф. Франческо Мангани, Италия;
- лекция на тема „Съвременен Smile Design: включване на емоциите на пациента в персонализирания дизайн на усмивката“ - д-р Галип Гюрел, Турция и д-р Браулио Паолучи, Бразилия;
- Участие във Втори научен конгрес на СРК на БЗС София, 13-14.11.2012 г.;
- Участие в Четвърти научен конгрес на СРК на БЗС София, 22-23.11.2014 г.;
- Участие в конгрес на Hellenic Society of Periodontology, 08.03.2014г.;
- Участие в Дни на Протетиката на СРК на БЗС София, 15-16.03.2014 г.;
- Участие в Пети научен конгрес на СРК на БЗС София, 21-22.11.2015 г.;
- Участва в международния конгрес Sofia Dental Meeting през 2014 г. и 2015 г.;

Член на Българския зъболекарски съюз.