Д-р Яна Мохамед завършва магистър по дентална медицина в гр. Пловдив към Медицински Университет през 2016 година.

По време на обучението си посещава специализирани лекционни курсове и симпозиуми по директни естетични възстановявания, ендодонтско лечение и ортодонтско лечение в детска възраст.

• 2015 г. - Научен симпозиум на тема: "Имплантология 2015 - съвременни концепции, тенденции и клинични подходи"
• 2016 г. - Теоретичен и практически курс на тема: "Индивидуална работа със самолигиращи брекети BioQuick - Forestadent" - Dr. Igbal Suleymanov при деца и възрасни
• 2016 г. - Теоретичен и практически курс на тема: "Ортодонтия за възрастни" - Следдипломен образователен център по ортодонтия, гр. София
• 2016 г. - Теоретичен и практически курс на тема: "Миофункционални апарати Myobrace, myOsa appliances and Bent Wire System" - MRC Europe BV, Niels Hulsink

От 2016 г. работи в дентални клиники Медстом като дентален лекар с профил ортодонтско лечение при децата и възръстни.