Дентална клиника Медстом разполага със специализиран хирургичен кабинет за лечение и консултации в областта на оралната и лицево-челюстната хирургия.
Модерното технологично изпълнение на немска и италианска апаратура, с която е оборудван кабинетът, позволява непрекъсната ясна зрителна представа и комплексни данни за извършваните процедури, пълна безопасност, изключителна прецизност и редуцираност на болезнеността, както успешността и точността на манипулациите в костната хирургия и зъбопротезната имплантология.

Извършват се следните манипулации:
- неоперативни и оперативни екстракции на зъби и корени;
- лечение на възпалителни процеси и заболявания на пародонта;
- оперативни лечение на кисти, доброкачествени тумори и максиларен синус;
- шиниране и фиксиране на подвижни пародонтозни зъби с естетични ленти;
- репозиция и фиксация на фрактурирани челюсти или експулсивни (избити) зъби;
- интраорални и екстраорални инцизии;
- хирургична подготовка на челюсти за протезиране.

 

⊚ PRF - Platelet Rich Fibrin /Плазма, обогатена на фибрин/ ⊚