Д-р Валентина Петкова завършва Факултета по дентална медицина към Медицински Университет София през 2014 година.

По време на обучението си преминава през лекционни курсове в областта на терапевтична стоматология, ендодонтско лечение, детска стоматология, орална хирургия, протетична стоматология.

През 2013г. изкарва преддипломнната си квалификация в Бордо, Франция.

През 2015г. започва дентална практика в дентални клиники МЕДСТОМ. За развитието си посещава множество семинари, лекции и курсове.
- 2011г. участва в международния конгрес Sofia Dental Meeting;
- 2011г. участие в Национален форум по дентална медицина, град Плевен;
- 2012г. участие в Национален форум по дентална медицина, град Плевен;
- 2012г. теоретичен курс на тема „ Директни естетични възстановявания в дистална област” лектор: д-р Росен Венелинов;
- 2012г. участие в Sofia Dental Meeting;
- 2012г. участие във Втори научен конгрес на Българския зъболекраски съюз;
- 2013г. участие в Ден на Хирургията;
- 2013г. участие в Международен форум по превантивна дентална медицина;
- 2013г. участие в Дни на ортодонтията;
- Лекция на тема „ Усложнени перфорации на кореновия канал и фуркацията. Избор на лечебен протокол и анализи на клинични случаи” лектор: д-р Елка Радева;
- 2013г. участие във френския международен конгрес – Association dentaire francais, Париж, Франция;
- 2015г. посещава курс за поставяване на хиалуронова киселина (HYALURONICA,vital estetique,France);

Член на Българския зъболекарски съюз.