Новата специализирана дентална клиника Медстом-М разполага, както с рентген за панорамни зъбни снимки FONA XPan DG (на световноизвестния словашки концерн FONA DENTAL), така и с един от най-новите модели дигитален рентгенов апарат кугел с интраорален сензор на фирма MyRay (Italy), позволяващи:
- индивидуални компютърни настройки, регулирани с електронен интерфейс на апарата с оглед структурата на изследвания пациент;
- широка гама от програми в зависимост от анатомичната форма на челюстта;
- голяма свобода на движението, изключителната ергономичност и мобилност на апаратите – от значение за постигане на бързи експонации и прецизни диагностични резултати, както и за напълно безболезнено и комфортно рентгеново изследване;
- минимум доза йонизиращо облъчване.
Снимките са видими само след секунди в кабинета на лекуващия стоматолог, могат да се предоставят на електронен или хартиен носител, както и да се изпратят по електронната поща на пациента.

Информация за пациента
Рентгеновите изследвания се използват в стоматологията за диагностика на заболявания и травми на зъбите и челюстите. С помощта на рентгеновата снимка може да се определи:
- броя, размера и разположението на зъбите;
- наличието на непоникнали или счупени зъби;
- промени в костта при пародонтоза и остеомиелит;
- наличието на гранулом (гнойна торбичка);
- фрактура на челюстта на зъбните корени;
- наличието на костни тумори и кисти;
- други аномалии в зъбите и челюстните кости.

Прилагат се два метода за изобразяване:
* Секторна рентгенография на зъбите (обикновена зъбна снимка):
Използва се малък рентгенов филм в непрозрачна опаковка, който се притиска към зъбите или се захапва, а тубусът на рентгеновия апарат се доближава до външната страна бузата на пациента. По този начин се получава образ само на няколко зъба.
* Обзорна (панорамна) рентгенография на зъбите и челюстите:
Използва се специален рентгенов апарат, наричан ортопантомограф. При него рентгеновата тръба се върти около главата на пациента, като заедно с нея се движи срещуположно филмът в специална касета. По този начин се получава панорамен образ на горната и долната челюст.

Преди да се подложите на рентгеново изследване вземете под внимание следните факти:
Изчислено е, че рентгеновите изследвания на зъбите и челюстите създават риск за заболяване от рак при един на милион изследвани пациенти.
За да Ви предпазим, лекуващият лекар по дентална медицина преценява дали е необходима рентгеновата снимка и от какъв тип трябва да е тя.
Рентгеновият лаборант поставя защитно покритие, за да предпази от излишно облъчване щитовидната жлеза.При панорамна рентгенография се облича защитна престилка, която предпазва тялото.
Децата са два пъти по-чувствителни към облъчването с йонизираща радиация от възрастните. Програмата за детски панорамни снимки е специално създадена, за да отговаря на детската анатомия, като същевременно се oграничава времето на излагане и степента на облъчване.
При бременните – зародишът и плодът са по-чувствителни към лъчението, затова всяко ненужно облъчване трябва да се избягва. Предупредете лекаря, ако считате, че е възможно да сте бременна, за да Ви предпази максимално!