Неоперативно и оперативно отстраняване на мъдреци

Неоперативно и оперативно отстраняване на мъдреци

Мъдреците са последните зъби, които пробиват в устата, но много често водят до усложнения, в резултат на което се налага тяхното отстраняване


Кога се налага остраняване на мъдрец?

Мъдреците са последните зъби, които пробиват в устната кухина, но много често след това водят до усложнения. Ако един мъдрец е пробил, има случаи, в които неговото лекуване е невъзможно и той трябва да бъде екстрахиран. Това се налага при:

 • позиция, която затруднява упражняването на пълноценно почистване;
 • при непълноценна дъвкателна функция от страна на мъдреца;
 • при травмиране на околните тъкани;
 • при възможност за разместване на наличните зъби, което би довело до промяна в захапката и редици бъдещи усложнения и др.


В такива случаи е важно пациентът да реагира навременно, за да предотврати бъдещи негативни последици. Намесата от страна на стоматолога е неоперативна, тъй като зъбът има комуникация с устната кухина, т.е. е пробил. Самата манипулация се изразява във вадене на мъдреца и последващо третиране на раната с цел по-бързо заздравяване. Последиците за пациента, в сравнение с оперативната намеса, са незначителни и се изразяват в лек дискомфорт.

Кога се налага оперативно отстраняване на мъдреца?

Една от най-честите операции в устната кухина е екстрахирането на полуретинирали и ретинирали мъдреци. Тази намеса може да бъде много лесна, но има и случаи, в които е затруднена от различни анатомични особености. Ето защо е необходимо прецизно изследване и индивидуален подход към пациента. Причините за отстраняване на полуретинирали и ретинирали мъдреци (нямат комуникация с устната кухина) са:

 • наличие на възпъление около коронката на мъдреца (перикоронарит);
 • задържане в пробива на постоянните зъби;
 • при невралгии на околните нерви;
 • по ортодонтски съображения;
 • при резорбиране на корена на съседния зъб;
 • за профилактика и др.


Екстрахирането на такъв мъдрец е оперативно и се нарича одонтектомия. Извършва се от лекар по дентална медицина със специалност орална хирургия и под локална анестезия. Намесата от страна на хирурга е по-голяма в сравнение с неоперативната екстракция и се изразява в осигуряване на достъп по зъба посредством разрез. След като се отсрани мъдреца, раната се зашива, за да се продотврати бъдеща инфекция. Цялата тази манипулация се извършва под антибиотична защита – предписва се антибиотик предварително или в дена на операцията, за да се осигури бърз оздравителен процес.

По-големият обхват на намесата определя и по-големите оплаквания, които могат да имат пациентите след операцията, а именно:

 • оток в областта на манипулацията;
 • затруднения и болка при преглъщане;
 • ограничение в отварянето на устата.

Дискомфортът, който изпитва пациентът, е най-голям първите три дена и в рамките на 7-10 дни отшумява напълно. След всяка операция хирургът дава списък от наставления към пациента, които, ако се спазват коректно, определят бърз оздравителен процес.

Контакти Клиники Медстом

Клиника Медстом Дондуков


Гр. София 1000
Бул. "Княз Александър Дондуков" №26 А
Тел.: +359 2 981 00 00
Мобилен: +359 896 693 220
Е-mail: information@medstom.com

→  Направление Google Maps

Работно време
понеделник – петък : 09 00 ч. – 20 00 ч.
събота : 10 00 ч. – 18 00 ч.
неделя и официални празници: почивни дни

РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ
понеделник – петък: 09 00 ч. – 20 00 ч.
събота : 12 00 ч. – 16 00 ч.
неделя и официални празници: почивни дни

Клиниката работи с НЗОК !
Успешно изпратено съобщение!
Грешка, моля опитайте по-късно!

Клиника Медстом Стамболов


Гр. София 1000
Бул. "Стефан Стамболов" №6, ет. 1
Тел.: +359 2 988 97 77
Мобилен: +359 895 07 17 17
Е-mail: information@medstom.com

→  Направление Google Maps

Работно време
понеделник – петък : 10 00 ч. – 18 00 ч.
събота : почивен ден
неделя и официални празници: почивни дни

РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ
понеделник – петък : 10 00 ч. – 18 00 ч.
събота: почивен ден
неделя и официални празници: почивни дни