Неоперативно и оперативно отстраняване на мъдреци

Неоперативно и оперативно отстраняване на мъдреци

Мъдреците са последните зъби, които пробиват в устата, но много често водят до усложнения, в резултат на което се налага тяхното отстраняване


Кога се налага остраняване на мъдрец?

Мъдреците са последните зъби, които пробиват в устната кухина, но много често след това водят до усложнения. Ако един мъдрец е пробил, има случаи, в които неговото лекуване е невъзможно и той трябва да бъде екстрахиран. Това се налага при:

 • позиция, която затруднява упражняването на пълноценно почистване;
 • при непълноценна дъвкателна функция от страна на мъдреца;
 • при травмиране на околните тъкани;
 • при възможност за разместване на наличните зъби, което би довело до промяна в захапката и редици бъдещи усложнения и др.


В такива случаи е важно пациентът да реагира навременно, за да предотврати бъдещи негативни последици. Намесата от страна на стоматолога е неоперативна, тъй като зъбът има комуникация с устната кухина, т.е. е пробил. Самата манипулация се изразява във вадене на мъдреца и последващо третиране на раната с цел по-бързо заздравяване. Последиците за пациента, в сравнение с оперативната намеса, са незначителни и се изразяват в лек дискомфорт.

Кога се налага оперативно отстраняване на мъдреца?

Една от най-честите операции в устната кухина е екстрахирането на полуретинирали и ретинирали мъдреци. Тази намеса може да бъде много лесна, но има и случаи, в които е затруднена от различни анатомични особености. Ето защо е необходимо прецизно изследване и индивидуален подход към пациента. Причините за отстраняване на полуретинирали и ретинирали мъдреци (нямат комуникация с устната кухина) са:

 • наличие на възпъление около коронката на мъдреца (перикоронарит);
 • задържане в пробива на постоянните зъби;
 • при невралгии на околните нерви;
 • по ортодонтски съображения;
 • при резорбиране на корена на съседния зъб;
 • за профилактика и др.


Екстрахирането на такъв мъдрец е оперативно и се нарича одонтектомия. Извършва се от лекар по дентална медицина със специалност орална хирургия и под локална анестезия. Намесата от страна на хирурга е по-голяма в сравнение с неоперативната екстракция и се изразява в осигуряване на достъп по зъба посредством разрез. След като се отсрани мъдреца, раната се зашива, за да се продотврати бъдеща инфекция. Цялата тази манипулация се извършва под антибиотична защита – предписва се антибиотик предварително или в дена на операцията, за да се осигури бърз оздравителен процес.

По-големият обхват на намесата определя и по-големите оплаквания, които могат да имат пациентите след операцията, а именно:

 • оток в областта на манипулацията;
 • затруднения и болка при преглъщане;
 • ограничение в отварянето на устата.

Дискомфортът, който изпитва пациентът, е най-голям първите три дена и в рамките на 7-10 дни отшумява напълно. След всяка операция хирургът дава списък от наставления към пациента, които, ако се спазват коректно, определят бърз оздравителен процес.

Контакти

Дентална Клиника Медстом


Адрес: гр. София, п.к. 1000; бул. "Княз Александър Дондуков" № 26 А
Тел.: +359 2 981 00 00
Мобилен: +359 896 693 220
Е-mail: information@medstom.com

→  Направление Google Maps

Работно време
понеделник – събота: 08 30 ч. – 20 00 ч.
неделя: почивен ден
официални празници: 10 00 ч. – 18 00 ч.

РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ
понеделник – петък: 09 00 ч. – 20 00 ч.
събота и официални празници: 11 00 ч. – 16 00 ч.
неделя: почивен ден

Клиниката работи с НЗОК !
Успешно изпратено съобщение!
Грешка, моля опитайте по-късно!