Dr. Daniela Mihailova

Praticien de l'art dentaire à Sofia

Dr. Daniela Mihailova

Д-р Даниела Михайлова завършва Факултета по Дентална медицина, Медицински университет София през 2015 г. ( седма в курса по успех ).

По време на обучението си преминава лекционни курсове в областта на детската дентална медицина, пародонтология, орална хирургия, терапевтична стоматология, ендодонтско лечение, физиотерапия ( електроодонтодиагностика, йонофореза, фонофореза, лазер ), протетична стоматология, спешна стоматология. По време на следването си е посещавала кръжок за Приложението на лазерите в денталната медицина и кръжок по Имплантология.

През 2015г.започва дентална практика в дентални клиники Медстом. За своето развитие посещава множество курсове, лекции и семинари:
- „70 години Висше образование по дентална медицина в България“, Център за допълнително обучение, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет София, 11. 2012 г.;
- приложение на биокерамичните сийлъри , биодентин , MTA в ендодонтията - доц. д-р Георги Томов
- лекция на тема „Иригационен протокол в Ендодонтията” – доц. д-р Георги Томов;
- лекция на тема „Естетика при фронтални зъби с двуслойна двустъпкова техника“ - Д-р Дидие Диечи , Швейцария;
- лекция на тема „Биомиметичен подход при консервативните възстановявания„ - проф. Франческо Мангани, Италия;
- лекция на тема „Съвременен Smile Design: включване на емоциите на паци- ента в персонализирания дизайн на усмивката“ - Д-р Галип Гюрел, Турция и Д-р Браулио Паолучи, Бразилия;
- Участие в Втори научен конгрес на СРК на БЗС София, 13-14.11.2012 г.;
- Участие в Четвърти научен конгрес на СРК на БЗС София, 22-23.11.2014 г.;
- Участие в конгрес на Hellenic Society of Periodontology, 08.03.2014г.;
- Участие в Дни на Протетиката на СРК на БЗС София, 15-16.03.2014 г.;
- Участие в Пети научен конгрес на СРК на БЗС София, 21-22.11.2015 г.;
- Участва в международния конгрес Sofia Dental Meeting през 2014 г. и 2015 г.;

Член на Българския Зъболекарски Съюз.


Les publications Dr. Daniela Mihailova


  → Tous les publications de » Dr. Daniela Mihailova

Dentaire Blog: Dr. Daniela Mihailova

Contacts Cliniques Medstom

Clinique Medstom Dondukov


Sofia 1000
Boul. Knyaz Aleksandar Dondukov № 26 А
Tel.: +359 2 981 00 00
Portable: +359 896 693 220
Adresse électronique: information@medstom.com

→  Destination Google Maps

Heures ouvrables
Lundi – Samedi : 09h00 – 20h00
Jours fériés : 10h00 – 18h00
Dimanche : Congé

LABORATOIRE DE RADIOLOGIE
Lundi – Samedi : 09h00 – 20h00
Jours fériés : 12h00 – 16h00
Dimanche : Congé

La clinique travaille avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie!
Message envoyé avec succès !
Erreur, veuillez réessayer plus tard !

Clinique Medstom Stambolov


Sofia 1000
Boul. "Stefan Stambolov" № 6, étage 1
Tel.: +359 2 988 97 77
Portable: +359 895 07 17 17
Adresse électronique: information@medstom.com

→  Destination Google Maps

Heures ouvrables
Lundi – Vendredi : 09h00 – 20h00
Samedi : congé
Dimanche : Congé

LABORATOIRE DE RADIOLOGIE
Lundi – Vendredi : 10h00 – 18h00
Samedi : congé
Dimanche : congé

La clinique travaille avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie!

Visite virtuelle
Clinique Medstom Dondukov


Parcourir!

Visite virtuelle
Clinique Medstom Stambolov


Parcourir!