Рентген

Рентгеновите снимки диагностицират заболявания и травми на зъбите и челюстите

Рентген

Рентгеновите изследвания се използват в стоматологията за диагностика на заболявания и травми на зъбите и челюстите.

В дентални клиники Медстом разполагаме, както с рентген за панорамни зъбни снимки Carestream (USA) - 2D и 3D, така и с един от най-новите модели дигитални рентгенови апарати кугел с интраорален сензор на фирма MyRay (Italy), позволяващи:

 • индивидуални компютърни настройки, регулирани с електронен интерфейс на апарата с оглед структурата на изследвания пациент;
 • широка гама от програми в зависимост от анатомичната форма на челюстта;
 • голяма свобода на движение, изключителна ергономичност и мобилност – от значение за постигане на бързи експонации и прецизни диагностични резултати, както и за напълно безболезнено и комфортно рентгеново изследване;
 • минимум доза йонизиращо облъчване.


Снимките са видими веднага, като те могат да бъдат представени веднага на електронен или хартиен носител, както и да се изпратят по електронната поща на пациента.

Информация за пациента

С помощта на рентгеновата снимка може да се определи:

 • броя, размера и разположението на зъбите;
 • наличието на непоникнали или счупени зъби;
 • промени в костта при пародонтоза и остеомиелит;
 • наличието на гранулом (гнойна торбичка);
 • фрактура на челюстта на зъбните корени;
 • наличието на костни тумори и кисти;
 • други аномалии в зъбите и челюстните кости.

Прилагат се два метода за изобразяване:

*Секторна рентгенография на зъбите (обикновена зъбна снимка):

Използва се малък рентгенов филм в непрозрачна опаковка, който се притиска към зъбите или се захапва, а тубусът на рентгеновия апарат се доближава до външната страна на бузата на пациента. По този начин се получава образ само на няколко зъба.

*Обзорна (панорамна) рентгенография на зъбите и челюстите:

Използва се специален рентгенов апарат, наричан ортопантомограф. При него рентгеновата тръба се върти около главата на пациента, като заедно с нея се движи срещуположно филмът в специална касета. По този начин се получава панорамен образ на горната и долната челюст.

Преди да се подложите на рентгеново изследване вземете под внимание следните факти:

 • Изчислено е, че рентгеновите изследвания на зъбите и челюстите създават риск за заболяване от рак при един на милион изследвани пациенти;
 • За да Ви предпазим, лекуващият лекар по дентална медицина преценява дали е необходима рентгеновата снимка и от какъв тип трябва да е тя;
 • Рентгеновият лаборант поставя защитно покритие, за да предпази от излишно облъчване щитовидната жлеза. При панорамна рентгенография се облича защитна престилка, която предпазва тялото.;
 • Децата са два пъти по-чувствителни към облъчването с йонизираща радиация от възрастните. Програмата за детски панорамни снимки е специално създадена, за да отговаря на детската анатомия, като същевременно се ограничава времето на излагане и степента на облъчване.;
 • При бременните – зародишът и плодът са по-чувствителни към лъчението, затова всяко ненужно облъчване трябва да се избягва. Предупредете лекаря, ако считате, че е възможно да сте бременна, за да Ви предпази максимално!

Дентален Блог

Дентален Блог: Рентген

Контакти

Дентална Клиника Медстом


Адрес: гр. София, п.к. 1000; бул. "Княз Александър Дондуков" № 26 А
Тел.: +359 2 981 00 00
Мобилен: +359 896 693 220
Е-mail: information@medstom.com

→  Направление Google Maps

Работно време
понеделник – петък: 08:30 ч. – 20:00 ч.
събота и официални празници - 10:00 ч. - 18:00 ч.
неделя: почивен ден

РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ
понеделник – петък: 11:00 ч. – 17:00 ч.
събота, неделя и официални празници: почивни дни

Клиниката работи с НЗОК !
Успешно изпратено съобщение!
Грешка, моля опитайте по-късно!