Зъбопротезна имплантация

Зъбопротезна имплантация: лечение чрез зъбни импланти, с метод базални импланти

Зъбопротезна имплантация

Зъбопротезна имплантация е лечение чрез зъбни импланти, с модерен метод базални импланти, за възстановяване на изгубените зъби, който набира все по-голяма популярност.

За успешното провеждане на процедура по поставяне на зъбни импланти е необходима прецизна диагностика и обстоен преглед, за да бъдат уточнени всички индивидуални особености на всеки пациент.

Чести причини за загубата на един  или повече зъби са вродени малформации, травми, хронични заболявания или туморни образувания.

Тези фактори повлияват неблагоприятно на оралното здраве, като водят до загуба на зъби, което от своя страна повлиява неблагоприятно на храносмилането, фонетиката, естетиката, а всичко това се отразява върху външния вид и психическото състояние на човека.

Най-съвременен и удачен начин за възстановяване на изгубените зъби е поставяне на зъбни импланти.

Думата имплантат произхожда от латинско име „plantum“ и означава „присадка“, която се поставя в челюстните кости по хирургичен път. Той замества изгубени зъби и служи за опора на коронки, мостове и други видове зъбни протези.

За да бъдат постигнати високи успехи при имплантирането, е необходимо денталният лекар да притежава необходимата квалификация в орална и лицево-челюстна хирургия, зъбопротезиране, пародонтология, така и достатъчен клиничен опит с технически умения.


Класификация на имплантите:

  • Според формата (коренови, винтови, ножовидни, субпериостални, игловидни);
  • Според материала (титанови - TINI, биокерамични);
  • Според повърхността (гладки полирани, грапави ретенционни);
  • Според времето за имплантиране (имедиантни, късни отсрочни);
  • Според метода за имплантиране (едноетапни-закрито, двуетапни-открито);
  • Според позицията в костта (спонгиозни, бикортикални, трансосални).

Най-широко приложение в практиката намират винтовите интраорални титаниеви импланти.

Закрито имплантиране

Това е класически универсален метод, който осигурява късно натоварване при - след като се постави импланта в костта (меката кост), се изчаква период от 3-5 месеца (необходим период за остеоинтеграция-вкостяване). Необходимо е, за  да може класическият, конвенционален имплант да бъде адекватно натоварван с коронкова или мостова конструкция.


Етапи за лечение:

1-етап: след снемане на анамнеза и интраорален клиничен преглед, заедно с  рентгенова снимка, под локална анестезия се прави разрез, където се поставя импланта.

2-етап: след 4-6 месеца се появява разкриване на импланта и поставяне на гигиво- формиращ елемент, за да оформи венеца около импланта.

3-етап: след 10-15 дни от втория етап се взема отпечатък за зъботехническа лаборатоя за направата на мостова конструкция над импланта.

4-етап: поставяне на надстойката над импланта и на готовата конструкция, както и окончателно окончателно залепване.


Какви са предимствата на закритото имплантиране?

Този метод за имплантиране на зъбни импланти, чрез конвенционални, класически импланти, дава възможност за поставяне, както на единични, така и на няколко импланта във всички зони на челюстите. Същевременно дава възможност за направа на отделни единични коронки, което носи високо естетичен ефект.

Едноетапно имплантиране с ранно натоварване

Това е нов и иновативен метод за лечение чрез имплантиране на базални импланти, при който се използват едночастови импланти, които се поставят директно в твърдата кост, без изчакване на периода за остеоинтеграция, като веднага могат да се натоварят с мостови конструкции.


Етапи за лечение:

За разлика от закротото имплантиране, имплантацията чрез базални ичпланти запазва характеристиките и анатомията на челюстните кости. Затова понякога е необходимо да се направи допълнителна образна диагностика и назначаване 3D рентгеново изследване.

1-етап: Под локална, местна анестезия, директно се поставя базален имплант, като се съобразява с паралелното разположение на зъбните импланти в алвеоларния гребен и проверка на първичната стабилност в костта.

2-етап: Веднага след поставянето на зъбните импланти започва ортопедичният етап (взимане на отпечатъци и предаване към зъботехническа лаборатория).

3-етап: След 2 дни следва металната проба на мостовата конструкция.

4-етап: Последният етап включва поставяне на готовата метало-керамична коронка (мост) над зъбните импланти и окончателното им залепване.

Гаранция на зъбните импланти

Правилно поставения и позициониран зъбен имплант не може да бъде отхвърлен от организма за цял живот, при условие, че се спазват стриктни хигиенни норми на устната кухина.
Това налага спазване на задължителните редовни клинични прегледи с рентгенови контроли за откриване на наличние на микроорганизми около импланта (перимплантит), също и откриване на поява на предварителни контакти с антагонисти или свъхконтакт над зъбния имплант.

Повече информация за имплантологията може да прочетете тук


Специалисти Зъбопротезна имплантация

Д-р Гассан Мохамед

Д-р Гассан Мохамед

Имплантолог, орален хирург в София, един от най-добрите дентални лекари по имплантология и орална хирургия.

ОБРАЗOВАНИЕ: Д-р Гассан Мохамед завършва дентална медицина през 1992 г. към Медицински университет-София. Продължава образованието си като специализант по ...

→ Прочети повече за Д-р Гассан Мохамед

Дентален Блог

Дентален Блог: Зъбопротезна имплантация

Контакти

Дентална Клиника Медстом


Адрес: гр. София, п.к. 1000; бул. "Княз Александър Дондуков" № 26 А
Тел.: +359 2 981 00 00
Мобилен: +359 896 693 220
Е-mail: information@medstom.com

→  Направление Google Maps

Работно време
понеделник – петък: 08:30 ч. – 20:00 ч.
събота и официални празници - 10:00 ч. - 18:00 ч.
неделя: почивен ден

РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ
понеделник – петък: 11:00 ч. – 17:00 ч.
събота, неделя и официални празници: почивни дни

Клиниката работи с НЗОК !
Успешно изпратено съобщение!
Грешка, моля опитайте по-късно!